Jobba med årsredovisning


I Aprisa skapar du enkelt en snygg och lättläst årsredovisning. Årsredovisningens innehåll är indelat i olika block och du redigerar direkt i dokumentet. Välj bland Aprisas färdiga avsnitt speciellt anpassade för brf eller skapa dina egna! Principen är att du får allt föreslaget men kan redigera där du behöver. Arbete på en enskild klient sparas till nästa år.


Tips! Gör du årsredovisning för flera klienter? Skapa din egen mall och spara tid! Läs mer här.

Skapa årsredovisning

1. Försättsblad

Välj en mall för försättsbladet i design-menyn. Du kan välja ett försättsblad med eller utan bild. För att lägga till en bild klickar du på den grå rutan för att öppna filhanteraren på din dator, eller kan du drag och släppa en bild direkt i den grå rutan.

Vill du ge din klient möjlighet att själv lägga till en bild på försättsbladet? Läs mer om Aprisas tilläggstjänst Digital förvaltningsberättelse.

Vill du sticka ut med en egen design på försättsbladet? Kontakta oss!

2. Förvaltningsberättelse

För dig som skapat en egen mall är stora delar av arbetet med förvaltningsberättelsen redan klart. Ibland kan du behöva anpassa delar av innehållet efter en enskild klient - då ska det vara lätt att göra rätt!

Du kan t.ex:

  • Enkelt ta bort delar av innehåll i block genom att klicka på den orangea taggen i sidkanten. Taggarna indikerar även var du har något kvar att fylla i.

  • En del block finns i flera varianter och du kan enkelt byta mellan olika alternativ i blockmenyn.

  • Lägga till nya block genom att klicka på knappen Redigera i menyn och hålla och klicka med muspekaren på valfri plats i årsredovisningen. Välj mellan färdiga alternativ eller skapa egna flexibla avsnitt, t.ex. rubriker, textfält, skiljelinjer eller bildblock med möjlighet att ladda upp egna bilder.

  • Flytta block genom att drag och släppa dem där du vill placera dem.

  • I tabellblock som t.ex. Flerårsöversikten och Förändringar i eget kapital kan du enkelt lägga till/ta bort rader eller kolumner genom att markera och klicka med muspekaren.

  • Koppla kontosaldon till fält med miniräknare genom att klicka på ikonen och skriva in aktuellt kontonummer. Lägg till flera kontosaldon genom att lägga till ett "+"-tecken (t.ex. "2098+2099").

  • När som helst ladda ned ett utkast som pdf!

Vill du anpassa innehåll i årsredovisningen efter egna önskemål? Vill du t.ex. ha en egen design på ett block eller söker du en integrationslösning för att automatiskt uppdatera innehåll i Aprisa? Läs mer om Aprisa som utvecklingspartner och kontakta oss!

3. Resultaträkning

Om du ställt in din kontoplan och sparat sortering till resultaträkningen i en egen mall är resultaträkningen troligtvis redan klar.

Skulle det finnas konton som inte är sorterade i resultaträkningen dyker de upp som ej kopplade konton längst ned på sidan. Du kan enkelt välja i rullistan under vilken rad du vill lägga till dem. Om du inte vill sortera in ett konto behöver du inte göra något. Ej kopplade konton följer ej med den färdiga pdf:en.

Klicka på resultaträkningen och sedan på pilen bredvid en rad för att se vilka konton som är sorterade under raden eller för att sortera om ett konto. I blockmenyn kan du även byta namn på rader och välja under vilken rad eventuell avrundningsdifferens ska placeras. Du kan även lägga till/ta bort noter genom att klicka på aktuell rad i Notkolumnen.

4. Balansräkning

Även balansräkningen är troligtvis redan klar om du skapat en egen mall.

Skulle det finnas konton som inte är sorterade dyker de upp som ej kopplade konton längst ned på sidan och du kan enkelt välja i rullistan under vilken rad du vill lägga till dem.

Klicka på balansräkningen och sedan på "+"-tecknet i Notkolumnen för att koppla en not till raden. Till vissa rader föreslås särskilda noter. Du kan alltid lägga till en allmän not med värden för ingående och utgående balans. En not kan kopplas till fler än en rad. Det går även bra att koppla flera noter till samma rad.

5. Kassaflödesanalys

I Aprisa kan du snabbt och enkelt skapa en kassaflödesanalys genom att klicka i rutan "Visa kassaflödesanalys" i menyn för Innehåll. Du kan välja mellan flera blockalternativ beroende på om du vill generera en automatisk kassaflödesanalys eller välja bland mer flexibla alternativ. Det finns även olika block med/utan jämförelseår.

6. Noter

Redovisningsprinciper

Välj om du vill visa redovisningsprinciper med eller utan notnummer i menyn för Innehåll och välj blockalternativ beroende på om du t.ex vill inkludera en tabell eller ej.

Kom ihåg att du kan skapa flera mallar med olika versioner av avsnittet för redovisningsprinciper. Du kan t.ex anpassa mallarna beroende på vilket regelverk som tillämpas. Ändringar gjorda på en enskild klient sparas alltid till nästa räkenskapsår.

Noter till resultaträkningen

Använder du en egen mall skapas resultatnoterna automatiskt direkt vid SIE-importen.

Genom att klicka på "+"-tecknet bredvid notraden får du en överblick över vilka konton som finns insorterade under raden. Du kan enkelt sortera om ett konto med hjälp av rullisten. Summorna uppdateras då automatiskt. Vill du lägga till eller ta bort en not uppdaterar programmet även notnumreringen automatiskt.

Klicka i rutan "Visa underrubriker" i menyn Innehåll för att använda underrubriker och delsummor och använd blockmenyn för att ändra benämningar på rubriker och rader eller för att lägga till en egen rad. Till varje not finns även möjlighet att skriva en anteckning. Om det finns konton som ej är kopplade till en not dyker dessa upp sist bland resultatnoterna och du sorterar enkelt in dem med hjälp av rullisten.

Noter till balansräkningen

Klicka på notnumret i balansräkningen eller direkt på notrubriken i årsredovisningen för att redigera den. Du kan välja att koppla en not till flera rader i balansräkningen och använda miniräknaren för att koppla ett kontosaldo till ett fält. Lägg till flera kontosaldon genom att skriva ett "+"-tecken mellan kontonummerna (t.ex. "1110+1112"). Noten "Skulder till kreditinstitut" hämtar istället belopp och benämningar från kontona.

Alla belopp flyttas automatiskt till kolumnen föregående år när du importerar nästkommande räkenskapsår.

Vill du automatiskt kunna hämta data från dina övriga program, t.ex. från ditt anläggningsregister? Läs mer om Aprisa som utvecklingspartner.

7. Underskrifter

Om du markerat i blocket för Styrelsen i förvaltningsberättelsen vilka styrelseledamöter som ska skriva under årsredovisningen är linjer för underskrifter och namn redan ifyllt. Du kan välja bland olika blockalternativ för att t.ex. låta styrelseroller följa med.

I menyn Innehåll kan du välja mellan att inkludera en not på sidan för Underskrifter, inkludera flera noter på sidan för Underskrifter eller låta Underskrifter hamna på en egen separat sida. Du kan även välja om du vill inkludera avsnittet i innehållsmenyn på försättsbladet.

Kom ihåg att du snabbt och enkelt kan sätta din egen prägel på årsredovisningen med hjälp av Aprisas designverktyg. Klicka på menyn "Design" för att lägga till din egen logotyp, ändra typsnitt, färger, tabellayout m.m.

Vill du använda ett specifikt typsnitt eller har du särskilda önskemål gällande design? Kontakta oss!

När du är klar med årsredovisningen går du till vyn Export för att låsa ärendet och ladda ned den färdiga årsredovisningen som pdf.

För dig som har aktiverat tjänsten e-signering i Aprisa kan du även skicka ut årsredovisningen för digital signering direkt från programmet. Läs mer om Aprisas e-signering här!