Jobba med bokslut

Stäm av konton, skapa bokslutsverifikationer och upprätta bokslutsbilagor i vyn Bokslut.

Granska huvudboken genom att dubbelklicka på ett konto. Dubbelklicka igen på en verifikation för att se konteringen.

Bredvid varje konto finns en menyknapp. Här kan du hantera saldon och skapa bokslutsbilagor. Du kan välja mellan att använda föreslagna bilagor, upprätta egna allmänna bilagor eller lägga till externa bilagor, dvs ladda upp egna underlag. Till varje konto finns även möjlighet att göra anteckningar.

Genom att klicka på huvudmenyn kan du t.ex:

  • skapa bokslutsverifikationer

  • se en översikt över bokslutsverifikationer

  • exportera alla bokslutsbilagor

  • ladda ned rapporter (resultatrapport, balansrapport, verifikationslista m.m.)

  • skapa kontonTips! Vill du flytta flera konton till en annan rad kan du hålla inne shift eller cmd/ctrl istället för att flytta en rad i taget.

Om du ställer in var konton ska ligga i mall kommer alla konton i bokslutsvyn sorteras automatiskt vid SIE-importen. Läs mer om mallar här.