Smarta tilläggstjänster i Aprisa


Min BRF - Digital förvaltningsberättelse

Med tilläggstjänsten Digital förvaltningsberättelse ger du dina klienter åtkomst till förvaltningsberättelsen digitalt på plattformen Min BRF. Eftersom du själv väljer vilka delar dina klienter får åtkomst till är det både tryggt och flexibelt. Tjänsten passar både dig som behöver hämta in enbart enstaka uppgifter och dig som vill ge dina klienter möjlighet att själva skriva stora delar av förvaltningsberättelsen.

Fördelar:

  • Du och dina klienter slipper hålla koll på olika versioner som mailats fram och tillbaka.

  • Dina klienter får endast rättighet att fylla i, redigera och verifiera de fält du gett dem behörighet till.

  • Du och dina klienter kan enkelt kommunicera med varandra via era respektive plattformar Aprisa och Min BRF.

  • Du kan följa status på förvaltningsberättelsen i Aprisa.

  • För dina klienter är förvaltningsberättelsen pedagogiskt färgmarkerad för att visa vilken information som behöver fyllas i och förvaltningsberättelsen presenteras med den layout och design du valt.

  • Dina klienter kan själva ladda upp en egen bild på försättsbladet.

9 av 10 användare rekommenderar tjänsten!

Vill du ge dina klienter åtkomst till tjänsten Digital förvaltningsberättelse i din befintliga styrelseportal? Kontakta oss!

E-signering

Gör det enkelt för dig och dina klienter och skicka ut årsredovisningen för signering med BankID direkt från Aprisa. Den signerade årsredovisningen skickas automatiskt till alla parter och lagras enligt bokföringslagen i minst 7 år hos Aprisas samarbetspartner Verified.

När du färdigställt årsredovisningen och låst ärendet kan du som aktiverat tilläggstjänsten E-signering enkelt skicka ut årsredovisningen för digital signering med ett knapptryck, direkt till de parter som ska signera, och med en enkel överblick över signeringsprocessens status. När alla parter skrivit under med BankID skickas automatiskt en kopia till de som signerat. Du kan även ladda ned en signerad pdf direkt i Aprisa.