Kom igång med mallar


Kom igång direkt med Aprisas färdiga mallar

I Aprisa finns färdiga mallar för att du ska kunna ladda in en SIE-fil och komma igång direkt med din första årsredovisning. Läser du in en bostadsrättsförening är t.ex. avsnitten i förvaltningsberättelsen speciellt anpassade för just bostadsrättsföreningens verksamhet. Även vissa benämningar i resultat- och balansräkning har anpassats och i noterna kan du enkelt lägga till poster som är vanliga i en bostadsrättsförening. Principen är att Aprisa ger dig allt föreslaget men du kan redigera där du behöver. Arbetet du gör på en enskild klient sparas till nästa räkenskapsår.


Skapa din egen mall och spara ännu mer tid!

Du som är byråadministratör kan skapa en egen mall i fem enkla steg. Klicka på knappen "Mallinställningar" på startsidan i inloggat läge för att komma igång med mallar.

Välj vilken företagsform du vill skapa mall för. Genom att basera din mall på en av Aprisas färdiga mallar gör du bara de justeringar du behöver för att få en anpassad mall för just din byrå.

I Mallinställningar kan du t.ex:

  • Anpassa kontons sortering till rätt rader i resultat- och balansräkning samt noter

  • Ändra benämningar på rubriker och rader

  • Skapa en egen mall för förvaltningsberättelsen

  • Välja bland olika typsnitt, färger och tabellayouter för att skapa din egen design

  • Lägga till ditt företags logotyp

I Aprisa kan du skapa obegränsat antal mallar.


Tips! Om du upprättar årsredovisning för flera företagsformer kan du skapa egna mallar för respektive företagsform och låta Aprisa applicera dem åt dig direkt vid SIE-importen Läs mer här.

Vill du ge din klient möjlighet att själv lägga till en bild på försättsbladet? Läs mer om Aprisas tilläggstjänst Digital förvaltningsberättelse.

Har du särskilda önskemål gällande design?

Vill du t.ex. ha en speciell design på försättsbladet eller har andra önskemål? Kontakta oss!

Läs även mer om Aprisa som utvecklingspartner.